Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb og SSK Skjetten Svømming

SSK Skjetten Svømming ser på muligheten for å melde seg ut av Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb til neste årsmøte i mars 2019.

 

Hvorfor melde seg ut?

Utmeldelsen skal bidra til at svømmeklubben blir enda mer attraktiv og gjenkjennbar for nåværende og fremtidige medlemmer. Dette gjelder både klubbens visjon og verdier, men også klubbens navn i forhold til geografi og klubblogo. Klubben skal bli enda mer robust, kostnadseffektiv og favne alle som vil drive med vannaktiviteter og triatlon på Nedre Romerike.

 

Veien videre:

 • Uttredelse av allianseidrettslaget (AIL)
 • Utvikling av ny klubb med nytt navn og logo
 • At flere opplever tilhørighet geografisk til klubben
 • Eierskap og tilhørighet til ny klubb med verdier, visjon, kultur
 • Kostnadsbesparende
 • Stå sterkere og mer tydelig, spesielt i forbindelse med kommunesammenslåingen

 

Historisk tilbakeblikk på Skjetten Sportsklubb

 • 05.1967: Skjetten Sportsklubb stiftes.
 • På slutten av 1980-tallet var det Skjetten IL og Valstad IF som slo seg sammen Sk
 • januar 2001 ble SSK omgjort til et allianseidrettslag. Under paraplyen var det SSK Skjetten Basket, SSK Skjetten Håndball, SSK Skjetten Ishockey, SSK Skjetten Volleyball, SSK Skjetten Fotball og SSK Skjetten Svømming. Næringsvirksomheten SSK Distribusjon ble samme år skilt ut til et eget AS.
 • I 2007 meldte SSK Skjetten Ishockey seg ut av allianseidrettslaget.
 • 1969 åpnes Skjetten Svømmehall av Skedsmo kommune.
 • september 1995 gjenåpnes Skjetten svømmehall etter et krafttak fra Sportsklubben. Siden har SSK Skjetten Svømming vokst til en av Norges største svømmeklubber.
 • I 2001 ble SSK Skjetten Svømming juridisk selvstendig.

 

Hva er et allianseidrettslag?

Norges idrettsforbund har skrevet en veileder «Idrettslagsallianser – Hva og hvordan?»:https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/klubbguiden/veileder—idrettslagsallianser_siste.pdf.

NIFs lov § 10-7 åpner for at et idrettslag kan omdannes til en idrettslagsallianse. Erfaringen viser at både det å etablere en slik allianse, å få den til å fungere i tråd med intensjonen, og forhold knyttet til oppløsning og nedlegging av deler av alliansen, kan skape store utfordringer.

 

For å etablere et allianseidrettslag skal de foreligge en «særlig grunn» for eksempel ved en elitesatsing som medfører en stor økonomisk risiko. Det kan i slike tilfeller være nødvendig å beskytte breddeidretten og eiendomsretten til eventuelle anlegg ved å utskille eliteidretten i et eget idrettslag, og la resten av idrettsaktiviteten bli liggende igjen i det opprinnelige idrettslaget.

 

Veilederen til Norges Idrettsforbund konkluderer med at «Det er ikke mulig for et idrettslag i idrettslagsalliansen å tre ut av alliansen. Bakgrunnen for dette er at både aktiviteten og eventuelle eiendeler som hovedregel vil ha sitt opphav i allianseidrettslaget.»

Det står i midlertid at det er «mulig å reversere etableringen av idrettslagsalliansen ved å slå alle idrettslagene sammen med allianseidrettslaget».

 

Bakgrunn for ønske om utmeldelse

Gjennom mer enn 10 år har styrene i SSK Skjetten Svømming sett på muligheter til å legge ned allianseidrettslaget. Det har flere ganger blitt utformet utredninger for hvilke konsekvenser en mulig oppløsning eller eventuell uttredelse vil ha. I mars 2018 har Skjetten Svømmings klubbens representant i AILet spilt inn til allianseidrettslagets hovedstyret å starte med en utredning av allianseidrettslagets fremtid. Den 30. august har hovedstyret konkludert å ikke oppløse alliansen. Etter det har styret i SSK Skjetten Svømming vedtatt å starte prosessen med å tre ut av alliansen.

 

SSK Skjetten Svømmings rolle i allianseidrettslaget

SSK Skjetten Svømming har utviklet seg til å være en av Norges største svømmeklubber. Ved utgang av 2017 hadde klubben 2323 medlemmer og var dermed Skedsmos og Nedre Romerikes største idrettslag. Klubben har blitt profesjonalisert både i bredden og i toppen.

 

De siste årene har svømmegruppen vokst og utvidet seg fra å være en svømmeklubb med sterk tilhørighet på Skjetten til å bli en svømmeklubb med nedslagsfelt på hele Nedre Romerike. SSK Skjetten Svømming er et kraftsenter for konkurransesvømming og en stor samfunnsaktør i Skedsmo, Gjerdrum, Enebakk og omliggende kommuner. I alt er det kun 334 av totalt 2323 av klubbens medlemmer som er bosatt på Skjetten.

 

Flere argumenter for å tre ut av allianseidrettslaget

 • Økonomi – høye utgifter på ca. kr 220.000 årlig
  • Skjetten Svømming betaler 50kr per medlem for snart 2.400 medlemmer
  • Husleien for kontorene samt fellesutgifter for internett, kopimaskin, …
 • AIL administrasjon
  • Unødvendige kostnader til administrasjonen i allianseidrettslaget mens SSK Skjetten Svømming har selv en meget dyktig og kompetent administrasjon
  • SSK Skjetten Svømming er en profesjonelt drevet idrettslag
  • Vi er avhengig av flere nye svømmehaller med stor tilgang for å opprettholde klubbens størrelse og utvikle klubben videre. Dette krever en stor innsats fra klubbens administrasjon og frivillige som har dette som sitt hovedfokus
 • AILs arbeidsoppgaver er å representere idrettene tilknyttet paraplyen med ankerfeste på Skjetten. Når SSK Skjetten Svømming nå har en egen administrasjon og har et nedslagsfelt som går utover Skjetten by så er det viktig at Svømmeklubben representerer seg selv.
 • SSK Skjetten Svømming har vokst ut av Skjetten og har blitt en regional svømmeklubb.
 • AIL modell
  • Legger hinder for utviklingen av idrettene
  • Gammeldags modell – felles inntekter var utgangspunktet
 • Det finns ikke noe samhørighet i allianseidrettslaget og svært begrenset samhandling med særidrettene
 • SSK Skjetten Svømming har vokst ut av kontorlokaler og klubbhuset til AIL.

 

Fordeler ved å være i et AIL

 • Felles historie med logo og klubbfarger
 • Felles interesser blant idrettene

 

Vi håper dette har vekket interessen for denne prosessen og håper på stor involvering fra alle etter jul.

 

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med Marcel Rosenberg – svomming@ssk.no

Med svømmehilsen SSK Skjetten Svømming