Ingen ny svømmehall i nærmeste fremtid :-(

14 av 18 basseng i den kommende Lillestrøm kommunen er over 40 år. De fleste bassengene er ikke beregnet til den bruken som kreves i dag. Vi hadde store forventninger til Skedsmo kommune som i en mulighetsstudie har fått opplysninger om den kritiske tilstanden til kommunens svømmebassenger som brukes til mosjon/folkehelse, skole- og barnehagesvømming og trening- og konkurranse. Likevel tar budsjettet for Skedsmo kommune for 2019 ikke noe hensyn til det.