Årsmøtet – torsdag den 28. mars kl. 17

Styret innkaller herved til årsmøte i SSK Skjetten Svømming. Etter årsmøte til SSK Skjetten Svømming vil Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb gjennomføre sitt årsmøte.

Årsmøtet til svømmingen avholdes den 28. mars kl. 17 og rett etterpå går vi i gang med årsmøtet til Allianseidrettslaget. Årsmøtene arrangeres på klubbhuset. Adresse: Nordensvei 21, 2013 Skjetten (bak Skjettensenter, ved siden av fotballbanen i det gule huset). Parkering er ved senteret.

 

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer deles ut på møtet og sendes etter forespørsel til de som ønsker det på mail minst en uke før årsmøte.

 

En av sakene på sakslista er uttredelse til SSK Skjetten Svømming fra Allianseidrettslaget og overgang til en ny svømmeklubb. Her kan du lese mer om saken. Så bli med å stem frem din mening!

 

Alle som har vært medlem av klubben i minst 1 måned, har fylt 15 år og oppfylt sine medlemsforpliktelser (betalt sin medlemskontingent foregående år), har forslagsrett, stemmerett og er valgbare. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Foreldre som ikke er medlemmer eller ikke har betalt medlemskontingent har ikke stemmerett. 

 

For å bli støttemedlem send mail til jesper@ssk.no. Medlemskapet koster kr 150 som faktureres via Organus.

 

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14. mars til svomming@ssk.no.

 

Vi håper på stort engasjement og imøtekommenhet til det beste for SSK Skjetten Svømming.

Velkommen til årsmøte.