Vi ønsker velkommen til årsmøte torsdag 28 mars kl.17. 00

Vi møtes på klubbhuset som ligger bak Skjetten Nærsenter – gult hus ved siden av fotballbanen.

Vedlagt her er linker til alle relevante årsmøtedokumenter:

Sakslisten

Forslag til vedtak

Avtale mellom AIL og SSK om bruk av midler

Regnskap med noter

Revisjonsberetning

Budsjett

Årsmelding