Nytt fra styret april 2019

Komiteer

Det nye styret er nå i gang og en av de aller viktigste arbeidsoppgavene er å få engasjerte foreldre til flere av våre komiteer – dette er roller som er sentrale for å kunne gjennomføre mange av de aktivitetene vi har planlagt. Har du lyst til å gjøre en innsats for klubben eller du vil tipse styret om en dyktig kandidat – ta kontakt!

 

Foreldreutvalget (1 leder og 1 medlem)

Foreldreutvalget skal planlegge, koordinere og forestå aktiviteter av sosial og inntektsbringende karakter i forbindelse med arrangementer i regi av SSK Skjetten Svømming etter avtale med daglig leder. Utvalget skal herunder forestå salg fra egen kafeteria i forbindelse med stevner, arrangere hyggekvelder for klubbens utøvere og andre sosiale aktiviteter. Den delen av treningen som er aller viktigst er den sosiale. Det at svømmerne våre blir kjente med hverandre og får en sosial plattform med gode venner er det grunnlaget som gjør at de kommer seg gjennom både gode og mer krevende perioder. Disse sosiale arrangementene er derfor helt sentrale i klubbens aktivitet.

 

Arrangementskomitéen (1 leder og 4 medlemmer)

Arrangementskomitéen har ansvaret for den praktiske riggingen og gjennomføring av klubbens egne stevner. Dette er oljen i maskineriet. Dette er de man ikke ser så mye til, men som sørger for at ting skjer! Vi er helt avhengige av å ha disse ildsjelene for å kunne gjennomføre stevner.

 

Markedsutvalget (1 leder og 4 medlemmer)

Markedsutvalget har ansvar for markedsføring, søknader om støtte, sponsorer og organisering av Sponsorsvøm. Kjenner du til støtteordninger? Har du en ide om hvem som kan sponse klubben? Har du lyst til å lære mer om dette? Markedsutvalget jobber tett med daglig leder.

 

Kontrollkomitéen (1 person)

Kontrollkomiteen skal utføre operativ revisjon og kontroll i SSK Skjetten Svømming.

Kontrollkomiteen skal løpende påse at klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover overholdes, at klubbens midler forvaltes forsvarlig, og at det ikke skjer en uønsket utvikling i klubben. I denne rollen får du mulighet til å se hele klubbens drift, arbeidet består av alt fra frivillig deltagelse på styremøter til gjennomgang av aktiviteter, men komiteen har en uavhengig og selvstendig rolle i forhold til både styre og ledelse. Per i dag har denne komiteen 3 personer, så med en 4.de person kan arbeidsoppgavene deles over flere. Komiteen avtaler selv hvor ofte de møtes.

 

Ny organisering av klubben

Den nye organisasjonsstrukturen som ble vedtatt på årsmøtet har nå begynt å ta form.

 

Kursavdelingenledes av Natalia, som har tre driftige jenter med seg på laget som har ansvar for hver sin del (svømmeskoleansvarlig, barnehagesvømming og baby- og småbarnsvømming). Dersom noen foreldre kunne tenke seg å jobbe som instruktør for en av disse gruppene (dagtid), ta kontakt med Natalia for mer informasjon. Dere vil både få opplæring og sertifisering.

Breddeavdelingenledes av Jesper, han vil ivareta elever fra de viderekommende svømmegrupper og rekrutt, og vil videre følge disse da han også er trener i konkurranseavdelingen. Jesper har også ansvaret for treningsgruppene, mosjon, Triatlon og pensjonistsvøm.

Konkurranseavdelingenvil bli en mer rendyrket avdeling, og består av K1 – K4. Det pågår for tiden en prosess rundt ansettelse av leder til denne avdelingen.

 

 

Triton

Triton er under etablering. Så snart alt det formelle er på plass, vil de første forberedelsene starte. Og en av disse forberedelsene er å få alle de som i dag støtter klubben over på Triton på grasrotandelen når klubben er registrert der.

Klubben har hatt en åpen invitasjon i forhold til det å kunne velge farge, logo og klubbdrakter til utøverne i Triton. Det var 4 stk som møtte opp på første felles møte. Disse har nå valgt farger, og forslag til logo er sendt inn til et byrå. Nå venter vi på flere utkast fra de, og deretter velges klubbens logo. Det som gjenstår da, er klubbtøy. Det er fremdeles mulig å være med å påvirke dette, så om du vil være med på denne prosessen kontakter du Ragnhild.

 

Skjetten Svømming driftes fram til 31 august, og 1.september er Triton i full gang. Det blir årsmøte i Triton 12.september fra 18.00 – 20.00, så hold av datoen.

 

Styret

Møteplan for styret er:

  1. mai
  2. juni
  3. aug
  4. sept (Triton – som forberedelse til årsmøtet).

 

Dersom det er saker dere medlemmer, som eiere av klubben ønsker at styret skal jobbe med, kan de tas opp med en av styrets representanter. Tilbakemeldinger er verdifulle i forhold til at styret skal kunne gjøre sin jobb med å drifte denne klubben på deres vegne. Vi ønsker at dere spiller oss gode og at vi tar opp relevante problemstillinger!

 

1             Leder    Bodil L. Bendiksen           91882904           bodil.lokken.bendiksen@norasonde.no

2             Nest Leder          Erik Sigvartsen  47027378           sigvartsen@yahoo.no

3             Styremedlem     Soheila Sadeghi

4             Styremedlem     Marianne Wold Stubbs

5             Styremedlem     Sven Soelberg

 

Hilsen

Bodil, Erik, Soheila, Sven, Karl Morten, Gard og Marianne