Til medlemmene i SSK Skjetten Svømming - Årsmøte 2018

Innkalling til årsmøte i SSK Skjetten Svømming

Det innkalles herved til årsmøte tirsdag den 13. mars 2018 kl.18 i Skjetten svømmehall.

2018-01-18
Marcelskjetten

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 27.02.

Eventuelle saker sendes til styreleder Bodil Løkken Bendiksen på mail Bodil.Lokken.Bendiksen@norasonde.no

 

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer deles ut på møtet og sendes etter forespørsel til de som ønsker det på mail minst en uke før årsmøte.

 

En av sakene på sakslista er valg. Alle som har vært medlem av klubben i minst 1 måned, har fylt 15 år og oppfylt sine medlemsforpliktelser (betalt sin medlemskontingent foregående år), har forslagsrett, stemmerett og er valgbare.

Forslag på kandidater (det kan gjerne være deg selv) bes sendt til valgkomiteen (se adresse nedenfor).

Fortrinnsvis bør kandidater som foreslås på forhånd ha gitt sin aksept til å stille til valg.

Følgende utvalg trenger flere frivillige:

  • Styret
  • Kontrollkomiteen
  • Valgkomiteen
  • Arrangementskomiteen
  • Foreldreutvalget
  • Sponsor og markedsutvalg
  • Dommergruppe

 

Vi håper på fortsatt stort engasjement og imøtekommenhet til beste for SSK Skjetten Svømming.

Leder for valgkomiteen er Svenn Erik Aanesen svennerik.aanesen@betonmast.no. Tlf. 994 20 654.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Foreldre som ikke er medlemmer eller ikke har betalt medlemskoningent har ikke stemmerett. 

 

Velkommen til årsmøte.

 

Med vennlig hilsen

SSK Skjetten Svømming

Skjetten den 25.01.18

Sv%F8mmekurs%20knapp.jpg

TryggiVann.png

Skjetten%20Triathlon%20logo%20-%20lite.png

Badebursdag%20knapp.png

 

vanngym%20knapp.jpg

Dokument%20arkiv%20-%20knapp.png