Delfin

Hovedmål:
  • Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert
  • Kunne svømme med klær og trå vannet
Delmål:
  • 8 butterflybeinspark under vann med god linjeholdning
  • 3 kick under vann for deretter å svømme butterfly uten pust, totalt 10m
  • 15m brystbeinspark med delfinbevegelse, hvor fotbladene er vinklet ut gjennom hele sparket (med plate eller annet flytemiddel)
  • 25m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert
  • Trå vannet i 30sek, med hodet over vannet.
  • 25m med klær (skjorte og bukse), stoppe og kle av seg på dypt vann. - Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

For påmelding, gå inn på TryggiVann.no

Vi tilbyr svømmekurs for barn på Nedre Romerike i Skedsmo-, Enebakk- og Lørenskog kommune og følgende bassenger: Skjetten, Åsenhagen, Sten-Tærud, Skedsmotun, Sagdalen, Frydenlund, Vigernes, Volla og Rolvsrud.