Marcelskjetten 2018-01-15 12:23:12

Småbarnssvømming 2-4 år

Småbarnsvømming 2-4 år bygger videre på babysvømming som er for barn opp til 2 år, men det er ingen forutsetning at man tidligere har deltatt på babysvømming eller har vært spesielt flittig til å oppsøke svømmehaller på egenhånd.

 

Vi tilbyr Småbarnssvømming 2-4 år i følgende bassenger på Romerike:

  • Skedsmotun behandlingssenter (Skedsmokorset)
  • Frydenlund skole (Strømmen)
  • Sørvald bo- og behandlingssenter(Sørum)
  • Rolvsrudhjemmet(Lørenskog)

Det er kun EN forelder sammen med barnet i bassenget.

 

Påmelding:
 
For påmelding til småbarnssvømming gå inn på TryggiVann.no