Marcelskjetten 2018-01-15 12:31:03

Småbarnssvømming 4-6 år

Småbarnsvømming 4-6 år skal først og fremst være en aktivitet som foregår på barnas premisser. Målet er at barna blir trygge i vannet. Vi leker inn dykking, hopp, stup, ”svømming” og elementær selvberging etter hvert.

 

Når barna fyller ca 5 år deler vi også inn etter ferdigheter: 

Nivå 1: Nybegynnerkurs for barn 4-6 år. Kurset passer for barn som trenger å bli trygge i og under vann, og de som vil lære seg å flyte selvstendig på mage og rygg.

Nivå 2: Svømmekurs for barn 4-6 år. Kurset passer for barn som er trygge i og under vann og for de som begynner eller kan flyte selvstendig på mage og rygg.

Det er kun EN forelder sammen med barnet I bassenget.

 

Vi tilbyr Småbarnssvømming 4-6 år i følgende bassenger på Romerike:

  • Skjetten(Skedsmo)
  • Åsenhagen(Skedsmokorset)
  • Vigernes(Lillestrøm)

 

Påmelding:
 
For påmelding til småbarnssvømming gå inn på TryggiVann.no