K3-parti

K3-partiet er Skjetten Svømming sitt tredje beste parti i "konkurranse-rekken". Svømmere på K3 har funnet gleden ved svømming og har et ønske om å yte en innsats for å forbedre nivået sitt. Svømmerne planlegger slik at deltakelse i planlagte aktiviteter er mulig og følger sitt treningsopplegg slik at progressionen ses over tid. Svømmere på K3 prøver seg på morgentrening og lærer å ta ansvar for egen trening, samtidig som svømmeren forbereder seg på å satse på svømming. K3-partiet tilbys deltakelse på bl.a. treningleire/helger og diverse foredrag.

Treningstider for K3:

2018%20H%F8sten%20K3.png

Ansvarlig trener: Silje Austveg, silje@ssk.no, 91780108

Innhold på K3-parti:

 • Mulighet for 7 treninger per uke
 • I særlige tilfeller kan trening byttes ut med annen idretts trening etter avtale
 • Stevner som oppsatt på terminliste (10-12 stevner årlig)
 • Leire som oppsatt på terminlisten (2-3 leire årlig)
 • LÅMØ/ÅM fokus
 • Oppvarming/landrening/uttøying i forbindelse med hver økt
 • Hovedfokus på IM (teknisk, inkl. starter og vendinger)
 • Fokus på kick og bein
 • Individuelt teknikk fokus
 • Intensitet + puls
 • Starttider og klokka skal brukes under trening
 • Begyndende jobbing med frekvens og taklengde
 • Starte med ulike tester
 • Begynnende tanker om målsetning

 Læringsmål på K3-parti:

 • Videreføring fra andre partier
 • Svømme alle øvelser teknisk korrekt med raske vendinger
 • Jobbe med å automatisere korrekt teknikk
 • Bevistgjøring av innsats i forhold til tider svømt (hva er krevet for å rekke starttiden)
 • Bruke klokka til å ta holde styr på starttid (følge med på klokken)
 • Lære å svømme med jevnt tempo gjennom en hel serie (hvilket tempo vil passe for å kunne "holde" hele serien)
 • Introduseres til begrepene frekvens og taklengde
 • Introduseres til det å sette SMARTE mål (Spesifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske, Tidsavgrensende, Evaluerende)