Marcelskjetten 2015-11-18 12:26:44

Ildsjeler i SSK Skjetten Svømming

SSK Skjetten Svømming er en frivillig organisasjon som har en viktig funksjon med sosialt ankerfeste for barn, ungdom og voksne på Nedre Romerike. I tillegg til svømmeopplæring og konkurranseidrett for mennesker i alle aldre er vi opptatt av folkehelseperspektivet hvor vi tar del i samfunnsansvaret.

Uten våre frivillige ildsjeler vil denne fantastiske klubben ikke kunne eksistere. Våre frivillige gjør en forskjell, står på, tar ansvaret, engasjerer seg, gir sjanser og sørger for at vi har et flott miljø i klubben.

I dag er følgende personer æresmedlemmer i SSK Skjetten Svømming:

Svein Løvstrand (2001) (D)

Anne Karine Løvstrand (2001)

Karin Johannessen (2001)

Brita Blenne Lien (2002)

Tom Pettersen (2007)

Inger Lise Hauglie (2007)

Bartho van der Linden (2012)

Jens Hjelmstad (2018)

Marie Røstadstuen (2018)

 

"Stå på prisen" i SSK Skjetten Svømming


SSK Skjetten Svømming har en pris som heter "Stå på prisen". Denne prisen deles ut to ganger i året. 

Prisen deles ut til en som har utmerket seg med stor innsats for klubben over lang tid. Personen har vært avgjørende for klubbens virksomhet på flere områder, har en positiv holdning og gjør en miljøskapende innsats i klubben.

Det er styret som utpeker hvem som skal få prisen.

De som kan få prisen er personer med verv eller annen tilknytning til klubben. Ansatte og styremedlemmer kan ikke få prisen.

Sommeren 2015 ble "Stå på prisen" delt ut til Bjørn Bratli.
 
Våren 2016 blir "Stå på prisen" delt ut til Eva Moen Dahle.
 
Sommeren 2016 blir "Stå på prisen" delt ut til Geir Inge Kristengård.
 
Vinteren 2016 blir  "Stå på prisen" delt ut til Kate Hjelmstad
 
Sommeren 2017 blir  "Stå på prisen" delt ut tilSven W. Soelberg