Komiteer i Skjetten Svømming

Komiteerne i Skjetten Svømming er viktige for å kunne ha et høyt aktivitetsnivå i klubben. Alle komiteerne har sitt område de jobber med. Alle medlemmerne av komiteene er frivillige verv.

Kontrollkomite

Navn Rolle Telefon E-mail
Frode Dahl Medlem 413178779 fdahl@cokecce.com
Lisbeth Kristengård Medlem    
Linda Holmeide Medlem    
Gunnar Poll Medlem    

Valgkomite

 Navn Rolle Telefon E-mail
Svenn Erik Aanesen Leder  99420654 svennerik.aanesen@betonmast.no
Hilde Nederberg Aanesen      
Bjørn Erik Bratli      

Arrangementskomite

Navn Rolle Telefon E-mail
Geir Inge Kristengård Leder 48011273

stevne@ssk.no  

Szymon Andruchow Medlem  

 

Atle Bergum Medlem  

 

Pål K. Sørlie Medlem    
Daniel Nguyen Medlem    
Michael Hagring Medlem    
Morten Wilberg  Medlem    
Erna Muratovic Medlem     
Shahid Zaman Medlem    

Sponsor og Markedutvalg

Navn Rolle Telefon E-mail
Tonje Wist Leder  91840058 tonjejw@hotmail.com
Gard Larsen Haugland Medlem    
Hege Heramb Medlem    
Georg Hagymasi Medlem    
Julie Hagesæter Medlem    

Dommergruppe

Navn Rolle Telefon E-mail
Tom Abrahamsen       Leder  94844771 tom-abra@online.no
Georg Hagymasi      
Berit Berteig      
Julie S Hagesæter      
Frode Hansen      
Unni S Hansen      
Jan-Ivar Hansen-Bergli      
Tor A Hauglie      
Roy Johnsrud      
Ståle Killie      
Pia Cathrin Christiansen      
Svenn Erik Aanesen      
Marthe Melhus      
Anette Stor Dahl      
       

Foreldreutvalg

Navn Rolle Telefon E-mail
Eva Moen Dahle Leder 95119363

evamda@gmail.com

Rita Grøndalen Sekretær  

rita@grondalen.no

Guro Fredriksen Medlem    
Sol Nygård Medlem    
Frances Garcia Rasay Medlem    
Anja Syvertsen-Hjellestad Medlem     
Håkon Engen Medlem    

 

Anleggsgruppe

Navn Rolle Telefon E-mail
Georg Hagymasi Leder 92270009

georg@smartsync.no