Informasjon om SSK Skjetten Svømming 

Organisasjonsnummer:      NO 982922836MVA
Bankkonto:                          1310.27.35298
Post- og fakturaadresse:    SSK Skjetten Svømming
                                             Postboks 146, 2026 Skjetten