Styret i Skjetten Svømming

Å være styremedlem i Skjetten Svømming er et frivillig verv. Etter årsmøtet 2014 besto styret av følgende:

Navn Rolle Telefon E-mail
Bodil Løkken Bendiksen Leder  94814140 bodil.lokken.bendiksen@norasonde.no
Inga Beth Uppstad Nestleder  91322897 iuppstad@hotmail.com 
Jane Wilberg Medlem    

Knut Thomas Sjølie 

(Ansvarlig for barneidrettsbestemmelser)

Medlem    
Erik Sigvartsen

Medlem 

   
Karl Morten Sandvik  Vara    
Gard Larsen Haugland  Vara