Styret i Skjetten Svømming

Å være styremedlem i Skjetten Svømming er et frivillig verv. Etter årsmøtet 2014 besto styret av følgende:

Navn Rolle Telefon E-mail
Bodil Løkken Bendiksen Leder  94814140 bodil.lokken.bendiksen@norasonde.no
Jens Hjelmstad Nestleder  45249613 jens@hjelmstad.no
Jane Wilberg Medlem    

Knut Thomas Sjølie 

(Ansvarlig for barneidrettsbestemmelser)

Medlem    
Erik Sigvartsen

Medlem 

   
Iren Antonsen Vara    
Inga Beth Uppstad Vara