Marcelskjetten 2017-10-17 12:42:24

Svømmeopplæring for barnehagebarn

Vi har gleden av å informere om at SSK Skjetten Svømming i samarbeid med fylkesmannen og kommunen kan gjennomføre gratis svømmeopplæring for barnehagens 4-6 åringer.

Målet med undervisning i barnehagene er å gjøre barn tryggere i og ved vann slik at barna får et bedre utgangspunkt for å bli svømmedyktige når de starter med svømmeundervisning i skolen eller starter med svømmeopplæring i SSK Skjetten Svømming. 

Allerede siden 2015 samarbeider vi med Skedsmo, Gjerdrum, Fet, Enebakk, Lørenskog, Rælingen, Sørum og Ullensaker kommune for å tilrettelegge for at flest mulig barn får svømmeopplæring i barnehagen. Tiltaket ble en stor suksess. Barn som deltok har blitt tryggere i og ved vann, i tillegg til at trafikksituasjoner, selvstendig av- og påkledning og ikke minst det å ta i mot, forstå og omsette beskjeder har blitt øvd på. 

Det svømmefaglige grunnlaget som vi bruker i undervisningen er Norges Svømmeforbunds sine anbefalinger i ”Slik lærer du å svømme”. Her konsentrerer man seg om vanntilvenning og kjerneøvelsene dykke – flyte – gli og fremdrift. Barna skal gjennom undervisningen bli kjent med elementet vann, og dets innflytelse på kroppen. Det betyr å få en praktisk innsikt i vannets egenskaper og hvordan vi kan utnytte disse på en hensiktsmessig måte. Prosessen vil inneholde lekpreget omgang med vann og egne bevegelser i vann sammen med andre barn og instruktørene. 

Vanntilvenning er å erfare og venne seg til vannets egenskaper. Vi legger opp til en progresjon som er vanskelig å dele inn i undervisningstimer siden hvert barn og hver gruppe er forskjellig. Fremgangsmåten vi kommer til å jobbe etter strekker seg fra lek til fremdrift: 

Lek – holde pusten – dykke – hoppe – flyte/sveve – linjeholdning – balanse – forandre posisjon og leie i vannet – gli – rytmisk pusting – fremdrift. 

I undervisningen legger vi opp til 4-6 barn per instruktør. Stiller en barnehage med 10- 12 barn, stiller svømmeklubbene med 2 instruktører. Undervisningen foregår en dag i uken, minst 10 ganger. Varigheten på svømmeundervisningen er 30 minutter. 

Barnehagene planlegger transporten til og fra svømmehallen, og sender med minst to kontaktpersoner sammen med barna i svømmehallen. Er det økonimske utfordringer ifm transporten så kan vi også hjelpe til med det. Barnehagepersonale er ansvarlig for skiftning og dusjing. Mens undervisningen pågår skal en person fra barnehagen være med i bassenget og en være tilstede i hallen for å ivareta barn som trenger en pause, må gå på toalettet eller annet.

Er din barnehage interessert i å delta i dette prosjektet er det bare å ta kontakt! Barnehager som har deltatt fra før kan delta igjen med nye barn samt barn som har deltatt før slik at dem får videre opplæring.

Alle barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager i alderen 4-6 år kan delta

SSK Skjetten Svømming planlegger og gjennomfører undervisningen med sertifiserte og erfarne instruktører som hele tiden er i bassenget sammen med barna.

Ønsker din barnehage å delta?

Send en epost til marina@ssk.no