Organisasjon

Organisasjonsnummer: NO 982922836MVA
Bankkonto: 1310.27.35298
Post- og fakturaadresse: SSK Skjetten Svømming
Postboks 146, 2026 Skjetten
Her kan du laste ned organisasjonskart
pr. 29.03.17./