Skolesvømming

SSK Skjetten Svømming ønsker å bidra i skolenes svømmeundervisning.

Mange elever er ikke svømmedyktige ved utgangen av 4. trinn, noe de skal være i henhold til kompetansemålene i læreplanen. Dette ønsker kommunen og vi som frivillig organisasjon å gjøre noe med. Skoler som ikke har lærerpersonell som innehar tilstrekkelig kompetanse til å undervise i svømming kan få støtte fra kommunen til å benytte seg av eksterne instruktører fra blant annet SSK Skjetten Svømming. SSK Skjetten Svømming kan stille med kvalifiserte og erfarne instruktører. Skolen må stille med minst en lærer som gyldig årlig prøve i livredningskompetanse og som kan bidra i undervisningen.

Skoler med lærerpersonell som ikke innehar nødvendig kompetanse til å undervise i svømming kan delta på et lærerkurs utviklet av Norges Svømmeforbund. Kurset tar utgangspunkt i læreplanen om svømming i kroppsøvingsfaget. Dette kurset blir organisert av SSK Skjetten Svømming etter kursplan fra Norges Svømmeforbund.

Alle lærere som jobber med svømmeundervisning må ta årlig livredningsprøve. En skolekontrollør fra Norges Svømmeforbund kan kontrollere årlig prøve i livredning på din skole og/eller holde kurs i førstehjelp/hjerte-lungeredning. I SSK Skjetten Svømming har vi to skolekontrollører.

Utdanningsdirektoratet har innført nye kompetansemål som kan finnes her. Utdanningsdirektoratet anbefaler å samarbeider med frivillige organisasjoner og SSK Skjetten Svømming ønsker å bidra i skolenes svømmeundervisning.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med svomming@ssk.no.

Kommunens utdanningssektoren kan bidra med å dekke kostnader.

For referanser, ta kontakt med:
Skjetten Skole
Gjerdrum Skole
Gjellerås Skole
Sagdalen Skole

SSK Skjetten svømming tilbyr svømmekurs til alle/