Masters

Master gruppen i Skjetten Svømming er slått sammen med Triathlon gruppen, slik at det er et bedre sosialt miljø, og alltid noen å trene med. Se mere info her, eller send en mail til Jesper Madsen (jesper@ssk.no):

Skjetten Svømming Triathlon

Svømmere 13 år og eldre som ikke deltar på approberte svømmestevner er ikke forsikret gjennom klubben, men må være privatforsikret. Ønsker du forsikring gjennom klubben må du ta kontakt med klubbens breddetrener (jesper@ssk.no).