Rekrutt partier

Rekrutt partiene er Skjetten Svømming sitt første parti etter svømmeskolen. Svømmere på Rekrutt har lært det grunnleggende innenfor de fire svømmearter (fly, rygg, bryst, crawl), startstup, og vendinger. Svømmerne har lyst på å utfordre seg selv med mere trening, og har ønske om å delta på konkurranser. Rekrutt partiene er har svømmetrening to ganger i uka med tilhørende landtrening. Svømmere på Rekrutt partiene tilbys deltakelse på rekruttstevner, interne stevner, treningssamlinger og evt en treningsleir årlig.

Treningstider for R1-partiet

Ansvarlig trener (R1): Marine Asplund

Innhold på R-parti:

 • 2-3 treninger per uke
 • Rekrutt- og interne stevner som oppsatt på terminliste (6-8 stevner årlig)
 • Treningssamlinger som oppsatt på terminlisten (2-3 samlinger årlig)
 • Fokus på gode holdninger på stevner
 • Oppvarming/landrening/uttøying i forbindelse med hver økt
 • Hovedfokus på IM (å svømme 100 IM uten å bli disket)
 • Fokus på linje i cr og rygg
 • Fokus på bølgebevegelse i br og fly
 • Fokus på kick (UV-svømming) og bein
 • Fokus på å effektivisere svømmeteknikken
 • Bli bevist på tempo forskell (vanlig tempo, fort tempo)
 • Klokka skal brukes til pause under trening
 • Utfordre svømmerne til å yte på stafett
 • Fortsette alternative inputs (lekende øvelser)

Læringsmål på R-parti:

 • Huske vannflaske på hver trening
 • Være klar 5 min før treningen starter
 • Hilse treneren før og etter trening
 • Lære heiaropet
 • Svømme 100 IM uten å bli disket
 • Lære 5 enkle oppvarming øvelser svømmeren kan gjøre selv (skuldre + bein)
 • Lære 5 enkle uttøyingsøvelser svømmeren kan gjøre selv (skuldre + hofte + bein)
 • Lære å bruke klokken til å holde øye med pause
 • Bli kjent med ulike drills til hver svømmeart
 • Følge med på trening og kjenne igjen serier som er svømt tidligere